Åbo universitet Åbo Akademi E-tent

Language / språk:
 

Logga in

Problem under tenten?
Fyll i Meddelande om avbruten tent

______________________________________________________________

Boka tenten genom att logga in till tjänsten med det universitets användarnamn vars tent du ska tentera.

E-tentutrymmena i Åbo
För att kunna e-tenta bör du antingen aktivera ditt Frank-kort eller låna ett särskilt nyckelkort.

E-tentutrymmen är öppet också i sommar.

Man kommer på kvällen och veckoslutet in genom ytterdörren med aktiverat studentkort/nyckel.

Till tentutrymmena finns skyltning inne i byggnaderna.

E-tentutrymmet i Vasa

  • Academill, E2, Tenter kan tenteras vardagar kl. 8-20.
    För att komma in i tenturymmet i Vasa bör tentanden hämta nyckel från studentexpeditionen i Academill (öppethållningstider). Nyckeln returneras efter tenten till Studentexpeditionen eller läggs i postlådan utanför studentexpeditionen. OBS! Utrymmet kan INTE bokas för tenttis-tenter efter 22.12.2017.

E-tentutrymmet i Björneborg:

  • Björneborgs universitetscenter (Porin yliopistokeskus): Pohjoisranta 11 A, första våningen, klassrum 123. Tenter kan tenteras varje dag kl 8.00-20 (inte på helgerna). Till tentutrymmet i Björneborg kommer man med nyckel som kan lösas ut från servicecentret.

Du får inte ta någonting med dig till tentutrymmet (inte ordböcker, papper, pennor, väskor, mobil, ät- och drickbart mm). Innan du går in i tentutrymmet bör du lämna ytterkläder, mobilen och andra saker i de låsbara förvaringsskåpen utanför tentutrymmet (fungerar med 1 euros resp. 50 cents mynt)/Åbo resp. i skåp märkta "E-tent" på C2/Vasa.

Information om e-tent: