Åbo universitet Åbo Akademi E-tent

Language / språk:
 

Logga in

Tenttis används inte längre vid Åbo Akademi. Om du deltar i en kurs vid Turun yliopisto där e-tenten genomförs i tenttis, så bör du använda ditt utu.fi-användarnamn och lösenord för att boka och skriva tent vid TY. Logga in med dem genom att klicka på "Med Åbo universitets användarnamn". (För information om e-tenter vid Åbo Akademi, se http://www.abo.fi/student/sv/etent )